Wat is PREPARE/ENRICH?
PREPARE/ENRICH is een online relatie-analyse opgevolgd door individuele counselling sessies. PREPARE/ENRICH helpt om

 • de krachtgebieden binnen jullie relatie te ontdekken,
 • groeigebieden binnen jullie relatie te identificeren,
 • de strukturen van je familie en je gezin beter te leren begrijpen,
 • open en eerlijke communicatie te oefenen en
 • conflictoplossings-technieken te verbeteren of te leren.

Hoe werkt PREPARE/ENRICH?
Een koppel wordt anoniem geregistreerd en ontvangt via email een link tot de assesment vragenlijst. Aan de hand hiervan stelt PREPARE/ENRICH een rapport op dat naar de facilitator wordt gestuurd. In 3-7 counselling sessies wordt de relatie-analyse behandeld. PREPARE/ENRICH stelt een werkboek met relevante informatie en relatieoefeningen ter beschikking.

Hoe weet ik zeker dat mijn privacy gewaarborgd wordt?
Het is vanzelfsprekend dat onze facilitators een geheimhoudingsplicht hebben en de privacy volledig gewaarborgd wordt. Hoewel de vragenlijsten gepersonaliseerd zijn kan er een pseudoniem of initialen worden gebruikt. Resultaten die voor onderzoek worden gebruikt zijn eerst anoniem gemaakt en niet terug te voeren op individuele personen.

Hoe betrouwbaar is PREPARE/ENRICH?
Het PREPARE/ENRICH  programma is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek en is wereldwijd beproefd onder meer dan 3 miljoen relaties. Het heeft een betrouwbaarheidsfactor van 85%.

PREPARE/ENRICH beoordeelt je relatie met behulp van een online-analyse. De online-analyse omvat ondermeer de volgende aspecten:

 • verschillende relatieschalen op het gebied van communicatie, conflicthantering,
  rollen, seksualiteit, financiën en religiositeit
 • 5 SCOPE persoonlijkheidsschalen
 • 4 partner- en gezinsschalen
 • 4 relatiedynamiekschalen
 • 30 schalen op maat.

Hoeveel verschillende vragenlijsten zijn er?
Er is een database van honderden vragen. Een selectie daaruit wordt ook daadwerkelijk aan het koppel gesteld. Deze selectie is gebaseerd op de unieke aspecten van de relatie, welke door middel van enkele introductie-vragen wordt bepaald.

Hoe wordt de vragenlijst ingevuld?
De vragenlijsten worden online, onafhankelijk van elkaar en individueel ingevuld.

Zijn alle PREPRE/ENRICH facilitators gekwalificeerde counselors ?
PREPARE/ENRICH wordt alleen aangeboden door speciaal daarvoor getrainde therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en predikanten die werkzaam zijn binnen relatiebegeleiding.

Wat kost PREPARE/ENRICH?
De kosten voor een online-anaylse zijn opzettelijk laag gehouden. Voor exacte informatie, zul je na moeten vragen bij jouw facilitator. De kosten voor de counselling sessies worden door de facilitator zelf bepaald. Voel je vrij om er bij hen ook eerst naar te vragen. De visie van PREPARE/ENRICH is dat professionele counselling betaalbaar moet zijn voor iedereen.

Hoe kunnen wij aan PREPARE/ENRICH deelnemen?
Vind een facilitator bij jou in de buurt. Deze facilitator begeleidt het proces en vertelt je wat je kunt doen. Is er (nog) geen facilitator in de buurt, neem dan contact op met de landelijke coördinatoren Martin Altink of Jurriën den Hollander.

Hoe helpt PREPARE/ENRICH bij het werken met koppels?
PREPARE/ENRICH is een betaalbare methode voor relatiebegeleiding / -therapie. Deze methode vereenvoudigt het koppel-assesment  en biedt duidelijk richting en structuur aan de counselling sessies.

Hoe wordt je PREPARE/ENRICH facilitator?
Je kunt PREPARE/ENRICH facilitator worden via een  2-daagse trainings-seminar. In Nederland biedt Stichting Relatie Plus die trainingen aan. Voor de kosten en data graag contact opnemen met PREPARE/ENRICH Nederland.

Is PREPARE/ENRICH alleen voor Nederland?
PREPARE/ENRICH is jaren geleden ontwikkeld in de VS. Meer over de geschiedenis vind je op de VS-website. Het wordt al jaren in vele landen gebruikt, zoals Duitsland, Groot Britannie, Canada, Australie, Nieuw Zeeland, Spanje, Portugal, Frankrijk, China, Japan, Korea, Zuid-Afrika en verschillende andere. Sinds 2016 is het beschikbaar in Nederland. De originele VS-vragenlijsten zijn aangepast om ze relevant te maken binnen het Nederlandse taal- en cultuurgebied, terwijl de validiteit ervan wordt gewaarborgd.

Hoeveel koppels hebben al aan PREPARE/ENRICH deelgenomen?
Sinds het begin in 1980 hebben er al meer dan 3.000.000 koppels aan deelgenomen.

Wie heeft PREPARE/ENRICH ontwikkeld?
David H. Olson, Ph.D. Professor Emeritus, Family Social Science, University of Minnesota, St. Paul, MN; Founder and CEO of PREPARE/ENRICH.

Waar kan ik terecht wanneer ik nog steeds onbeantwoorde vragen over PREPARE/ENRICH heb?
Neem dan contact met de landelijke coördinatoren Martin Altink of Jurriën den Hollander op.